13 HOẠT ĐỘNG LỚN CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TỈNH HẬU GIANG

datvomedia.vn

Với mục đích tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh là dịp tổng kết, đánh giá những thành tựu đã đạt được và những hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực góp phần đưa tỉnh nhà phát triển; Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Hậu Giang trong sự nghiệp đổi mới; khắc họa những dấu ấn về sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, các tầng lớp Nhân dân và các doanh nghiệp.

Theo Kế hoạch số 05/KH-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng, nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh, toàn ngành và các địa phương trong tỉnh tập trung vào 13 hoạt động chào mừng với thời gian, nguồn kinh phí, đơn vị thực hiện và đơn vị phối hợp cụ thể như sau:

1. Biên soạn và xuất bản sách, phát hành phim tài liệu chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh

- Thời gian: Từ tháng 8/2022 - 5/2023.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước và xã hội hóa.

- Đơn vị thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cùng các đơn vị có liên quan.

2. Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm chào mừng

2.1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), 137 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2023) gắn với kỷ niệm 50 năm Chiến thắng 75 lượt Tiểu đoàn địch (có kế hoạch riêng)

- Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước.

- Đơn vị tổ chức: Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

2.2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2023) (có kế hoạch riêng)

- Đơn vị tổ chức: Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng tỉnh.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

2.3. Tổ chức các hoạt động kỷ  niệm  78 năm  Ngày  Cách  mạng  tháng  Tám  thành  công (19/8/1945 -19/8/2023), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 -02/9/2023) và trao Huy hiệu Đảng (có kế hoạch riêng)

- Đơn vị tổ chức: Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng tỉnh.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

3. Phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (01/01/2004 - 01/01/2024)

- Chủ đề: Đoàn kết, đột phá, phát triển, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang.

- Thời gian: Quý I năm 2023.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

4. Cuộc thi sáng tác văn học - nghệ thuật; bình chọn tác phẩm hay, triển lãm ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long và phát hành ấn phẩm kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2023.

- Hình thức: Đặt hàng sáng tác.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước.

- Đơn vị thực hiện: Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các ngành, đơn vị có liên quan.

5. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội

- Thời gian: Thực hiện năm 2023.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước và xã hội hóa.

- Đơn vị thực hiện: Sở Lao động Thương binh và xã hội, Ủy Ban MTTQVN tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

6. Tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong Delta 2023

- Thời gian: Từ  ngày 18 - 20/5/2023.

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Quy mô: 1.000 đại biểu.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước và xã hội hóa.

- Đơn vị tổ chức: UBND tỉnh Hậu Giang.

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan (Văn phòng UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Nông dân; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Liên minh Hợp tác xã; Tỉnh đoàn; Công an tỉnh; Trường Cao đẳng Cộng đồng).

7. Giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2023 gắn với khai mạc Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023 (có kế hoạch riêng)

7.1. Lễ khai mạc Giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2023 và Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023

- Thời gian: Lúc 19 giờ, ngày 15/7/2023 (Thứ Bảy).

- Địa điểm: Quảng trường Hòa Bình, phường V, thành phố Vị Thanh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

7.2. Tổ chức Giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2023

- Thời gian: Ngày 15 - 16/7/2023 (Thứ Bảy - Chủ Nhật).

- Địa điểm: Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước, xã hội hóa, bán vé và thu phí vận động viên.

- Đơn vị tổ chức: UBND tỉnh Hậu Giang.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

7.3. Chuỗi các hoạt động tại giải Marathon

- Thời gian: Từ ngày 15-17/7/2023.

- Địa điểm: Thành phố Vị Thanh.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước và xã hội hóa.

7.4. Tổ chức Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023(có kế hoạch riêng)

- Thời gian: Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2023.

- Địa điểm: Tỉnh Hậu Giang và các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

- Quy mô: Cấp khu vực.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước và xã hội hóa.

- Đơn vị quản lý và chỉ đạo tổ chức: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

- Đơn vị đăng cai tổ chức: Tỉnh Hậu Giang (Cơ quan thường trực: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Đơn vị phối hợp tổ chức: Tổng cục Thể dục Thể thao, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Cần Thơ, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

8. Khởi công xây dựng, khánh thành các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh (lựa chọn 20 công trình dự án trọng điểm, có kế hoạch thực hiện riêng)

- Thời gian: Quý IV/2023.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước và xã hội hóa.

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan và các chủ đầu tư.

9. Tổ chức “Con đường Sách tỉnh Hậu Giang” và “Con đường triển lãm ảnh nghệ thuật, mỹ thuật tỉnh Hậu Giang và đồng bằng sông Cửu Long” (có kế hoạch riêng)

- Thời gian: Quý IV/2023.

- Quy mô: Dự kiến 20 gian sách; 200 ảnh nghệ thuật, ảnh thành tựu 20 năm và 50 tác phẩm mỹ thuật.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước và xã hội hóa.

- Đơn vị tổ chức: Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Hội Văn học - Nghệ thuật các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long; các sở, ngành tỉnh, UBND thành phố Vị Thanh cùng các đơn vị liên quan.

10. Tuần lễ du lịch với văn hóa và ẩm thực (có kế hoạch riêng)

- Thời gian: Tháng 12/2023.

- Nội dung: Gắn với giới thiệu, quảng bá 02 sản phẩm du lịch của tỉnh là Du lịch trên tàu tuyến Kênh xáng Xà No và Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng với chợ nổi Ngã Bảy…

- Địa điểm: Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước và xã hội hóa.

- Đơn vị tổ chức: UBND tỉnh Hậu Giang.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

11. Tổ chức Festival lúa gạo lần thứ 6 năm 2024

- Thời gian: Dự kiến tháng 12/2023.

- Địa điểm: Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước và xã hội hóa.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đơn vị phối hợp: Sở Công Thương cùng các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

12. Hội chợ Triển lãm hàng Công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2023 (có kế hoạch riêng)

- Thời gian: Quý IV/2023.

- Địa điểm: Thành phố Vị Thanh.

- Kinh phí: Nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa.

- Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

13. Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập tỉnh Hậu Giang (01/01/2004 - 01/01/2024); vinh danh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh (truyền hình trực tiếp và có kế hoạch riêng)

- Thời gian: 20 giờ 10 phút, ngày 01/01/2024 (Thứ Hai).

- Địa điểm: Quảng trường Hòa Bình.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước và xã hội hóa.

- Đơn vị chỉ đạo: Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Đơn vị tổ chức: Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Bình luận
Thiết kế web bởi thân thiện web
Gọi 096 998 0000 Facebook Zalo 096 998 0000 Xem đường đi