Services

Những dịch vụ chính của chúng tôi

Tổ chức & Quảng bá sự kiện


Đảm nhận khâu lên kế hoạch, ý tưởng, mời nhà tài trợ, làm việc với chính phủ và các bên liên quan, đồng thời thực hiện các khâu quảng bá, truyền thông cho các sự kiện lớn

​OOH Advertising


Thực hiện các billboard, bảng hiệu, hộp đèn, pano lật ngoài trời cho các thương hiệu, tập đoàn lớn.

PR


Xây dựng các chiến dịch PR cho doanh nghiêp.

Build brand personality and creative campaigns

(Coming soon)


Đảm bảo quyền lợi về mặt truyền thông và quảng bá thương hiệu cho các doanh nghiệp, xây dựng các chiến lược quảng cáo sáng tạo dựa trên brief của khách hàng.

Những sự kiện lớn đã tổ chức

 

2010

Festival thuỷ sản Việt Nam - Cần Thơ

2011

Kỷ niệm 100 năm Khởi nghĩa N'Trang Lơng - Đak Nông

Festival Lâm sản Việt Nam - Bình Định

2014

Festival Thuỷ sản Việt Nam - Phú Yên

2017, 2019

Festival Cà phê Buôn Mê Thuột
Thiết kế web bởi thân thiện web
Gọi 096 998 0000 Facebook Zalo 096 998 0000 Xem đường đi