Tổ chức Chương trình Nghệ thuật: "Huyền thoại Mẹ" nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Tổ chức Chương trình Nghệ thuật: "Huyền thoại Mẹ" nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

datvomedia.vn

“Huyền thoại Mẹ” là một chương trình nghệ thuật mang ý nghĩa văn hóa xã hội sâu sắc nhằm hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm tôn vinh giá trị và những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam đặc biệt là các mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. 

Chương trình nghệ thuật “Huyền thoại Mẹ” giúp nâng cao nhận thức của xã hội, ý thức của các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với tám chữ vàng: Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang.

Bình luận
Thiết kế web bởi thân thiện web
Gọi 096 998 0000 Facebook Zalo 096 998 0000 Xem đường đi